KLIMATSMARTA LÖSNINGAR

Vi vill minska utsläppen av köldmedium

Vi är medvetna om de miljöhot som finns genom utsläpp av olika köldmedium och vill delta i att vara en del av lösningen, istället för att vara en del av problemet. Med rätt utrustning, i enlighet med krav och bestämmelser, skall vi vara aktivt verka för att minska dessa utsläpp.