Industrikyla

Rätt temperatur med stor noggrannhet är ofta avgörande i många stora industriprocesser. Detta gäller särskilt i produktionsanläggningar men även i kontrollrum och kontor där personal vistas. Vid livsmedelshantering i stora lokaler är detta extra viktigt och vi ställer höga krav på oss själva när det gäller att installera system och tillhandahålla service för dessa både känsliga och extrema miljöer.

Vi arbetar i nära samarbete med våra industrikunder och kan på så vis erbjuda en hög servicegrad vad gäller service, reparation, förebyggande underhåll samt nyinstallation.