Butikskyla

En livsmedelsbutik är mycket beroende av kyl- och frysdiskar för att kunna exponera sina varor på ett bra sätt. Kylteknik hjälper butikskunderna att underhålla och reparera kylaggregatet samt kyl- och frysdiskar. Vi hjälper också till vid om- och nybyggnation.